Privacy statment

Inleiding

Stichting De Special Social Club (SSC) zet zich in voor (jong) volwassenen met een beperking. We vergroten het aanbod aan sociale activiteiten voor mensen met een beperking en maken het aanbod inzichtelijker door een platform te bieden. Stichting De Special Social Club verwerkt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met de verzameling van gegevens omgaan. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van de stichting De Special Social Club. Tevens ook voor de website en wanneer er gebruik gemaakt wordt van het inloggen met een gebruikersaccount. Deze privacyverklaring geeft per onderwerpen meest relevante informatie.

Gegevensbescherming

Uw privacy is voor De Special Social Club van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de AVG-privacywetgeving.

Gegevensverzameling

De gegevens die door De Special Social Club worden gebruikt voor organiseren van events zijn e-mail, voornaam en achternaam opgeslagen. Voor het sturen van de nieuwsbrief wordt e-mail, voornaam en achternaam opgeslagen. De gegevens die door De Special Social Club worden opgeslagen voor aanmaak gebruikersaccount zijn: · E-mail · Adres (straat, postcode, stad en land) · Telefoon · Geboortedatum · Aanmelding nieuwsbrief ja/nee · Hobby's · Inlog gegevens zoals IP-adres en wachtwoord

Mailinglijsten

De Special Social Club stuurt een nieuwsbrief naar het e-mailadres van de gebruiker wanneer de gebruiker heeft aangegeven dergelijke berichten te willen ontvangen. De gebruiker kan zichzelf aan- en afmelden voor de mailinglijsten via het gebruikersaccount of via een link in de ontvangen e-mails. Voor sommige e-mails kan een gebruiker zich niet afmelden. Het gaat dan om systeemberichten zoals een bevestiging van een registratie of een e-mail die gestuurd wordt als een gebruiker aangeeft dat hij zijn wachtwoord is vergeten.

Wijzigingen

De Special Social Club behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Bij wijziging zal de gebruiker daarvan op de hoogte worden gebracht. Het verdient daarnaast aanbeveling om dit document geregeld te raadplegen, zodat je als gebruiker van wijzigingen op de hoogte bent.

Toestemming

Wanneer u aanmeldt voor de nieuwsbrief en/of een gebruikers account aanmaakt, gaat u automatisch akkoord met de privacy-statement.

Cookies

De SSC maakt gebruik cookies, zie cookie statement.

Delen met derden

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de website via links kunnen worden bezocht.

Inzien, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Indien u gebruik maakt van een gebruikers account, kunt u de gegevens altijd wijzigen via uw profiel. De gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem of haar verstrekte gegevens en is gehouden deze regelmatig te controleren en eventueel aan te passen. De Special Social Club zal de gebruiker hieraan helpen herinneren. De gebruiker kan zelf zijn gegevens wijzigen. Wanneer de gebruiker al zijn persoonsgegevens wil verwijderen dan kan de gebruiker email sturen naar De Special Social Club. Indien u geen gebruik maakt van het gebruikers account, kunt u voor wijzigingen of verwijderen contact op nemen met De Special Social Club, via volgende e-mailadresinfo@despecialsocialclub.nl.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 22 mei 2022.


Stichting De Special Social Club

Tolhuisweg 2, 1031 CL Amsterdam

+31 (0)6 3641 5349


facebook-iconInstagram-iconlinkedIn-icontiktok-icon